Gas Cooker - Tanzania
Gas Cooker Vifaa vya Nyumbani & Jikoni, Ada Estate
300,000 Tsh
Water Filter - Tanzania
Water Filter Vifaa vya Nyumbani & Jikoni, Ilala
200,000 Tsh
Gas Cooker - Tanzania
Gas Cooker Vifaa vya Nyumbani & Jikoni, Kinondoni
350,000 Tsh