Nokia 101 - Tanzania
Nokia 101 Simu za Rununu, Moshi
30,000 Tsh
Tecno R7 - Tanzania
Tecno R7 Simu za Rununu, Mwanza
250,000 Tsh
Tecno R7 - Tanzania
Tecno R7 Simu za Rununu, Singida
450,000 Tsh
Huawei Y530 - Tanzania
Huawei Y530 Simu za Rununu, Dodoma
170,000 Tsh