Tecno H6 - Tanzania
Tecno H6 Simu za Rununu, Moshi
205,000 Tsh
Nokia Lumia - Tanzania
Nokia Lumia Simu za Rununu, Moshi
200,000 Tsh
Sony Z3 - Tanzania
Sony Z3 Simu za Rununu, Moshi
850,000 Tsh