Gas Cooker - Tanzania
Gas Cooker Vifaa vya Nyumbani & Jikoni, Ada Estate
300,000 Tsh
Cupboard - Tanzania
Cupboard Furniture & Mapambo, Tandika
300,000 Tsh
Cupboard - Tanzania
Cupboard Furniture & Mapambo, Tandika
300,000 Tsh
Water Filter - Tanzania
Water Filter Vifaa vya Nyumbani & Jikoni, Ilala
200,000 Tsh
Mr - Tanzania
Mr Furniture & Mapambo, Segerea
1,000,000 Tsh
James Ochieng - Tanzania
James Ochieng Furniture & Mapambo, Segerea
1,000,000 Tsh