Mabati Dragon - Tanzania
Mabati Dragon Vifaa vya Bustani, Dar-Es-Salaam
10,000 Tsh
Furniture  - Tanzania
Furniture Furniture & Mapambo, Dar-Es-Salaam
200,000 Tsh
Orgaz Burner - Tanzania
Orgaz Burner Vifaa vya Nyumbani & Jikoni, Dar-Es-Salaam
12,000 Tsh
Gas Pipe  - Tanzania
Gas Pipe Vifaa vya Nyumbani & Jikoni, Dar-Es-Salaam
10,000 Tsh