Knife - Tanzania
Knife Vifaa vya Kaya/Nyumba, Ukonga
7,000 Tsh
Knife - Tanzania
Knife Vifaa vya Kaya/Nyumba, Ukonga
16,000 Tsh
Orgaz Burner - Tanzania
Orgaz Burner Vifaa vya Kaya/Nyumba, Dar-Es-Salaam
12,000 Tsh
Gas Pipe  - Tanzania
Gas Pipe Vifaa vya Kaya/Nyumba, Dar-Es-Salaam
10,000 Tsh